loader loader loader loader

Avis Legal

I. OBJECTE

Aquest lloc web proporciona informació sobre els serveis i activitats de:
Banni -Elegant Home
Telèfon: +34 91.626 62 54
Correu: info@banni.es
Oficines Centrals: Monaco, 35 – Las Rozas (Madrid)


II. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts d’aquesta web, incloent, entre altres, imatges, logotips, gràfics, animacions, textos o aplicacions informàtiques, qualssevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, així com el nom de domini www.banni.es són propietat del Titular, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, o té el consentiment d’aquests per la seva publicació, estant protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i, si és el cas, industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de domini.

Es permet l’ús d’hipervincles a aquesta web i la utilització o reproducció, total o parcial, sense ànim de lucre, dels seus continguts sempre que es faci constar la font i s’inclogui un hipervincle a aquesta web, i en els casos permesos en els articles 31 a 34 de la Llei de Propietat Intel·lectual (Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril). Queda prohibit l’ús de marcs (frames) o qualssevol altres mecanismes destinats a ocultar l’origen o font dels continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos amb finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, moral o ordre públic, que pogués lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims, que constitueixin competència deslleial o, en general, en contra del que disposen aquestes Condicions d’ús.


III. PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En navegar per aquestes pàgines, de forma automàtica Un. Facilita al servidor de la web informació relativa a la seva adreça IP (identificador únic per a la transmissió de paquets entre ordinadors connectats a Internet), data i hora d’accés, l’hipervincle que l’ha reenviat a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat. Sense perjudici que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (en endavant, APD) considera la IP com a dada de caràcter personal, el Titular no pot obtenir per si sol, ni té intenció de fer-ho a menys que se li causi algun perjudici, informació sobre el titular de la connexió a Internet a la qual correspon. Aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i realització d’estadístiques d’accés i visites a la web, i en cap cas seran comunicats o cedits a tercers.

Aquest lloc web no utilitza cookies ni qualsevol altre dispositiu anàleg que permeti l’obtenció de dades personals sense el seu consentiment.

En cas que Un. Estableixi algun tipus de comunicació amb el Titular, ja sigui per telèfon, fax, correu ordinari o electrònic, les seves dades seran guardades i incloses en un fitxer propietat del Titular, amb la finalitat de respondre a la seva consulta, suggeriment o queixa, informar o prestar el servei sol·licitat. Fora dels casos legalment establerts, les seves dades no seran comunicades ni cedides a tercers sense el seu consentiment exprés. Aquest fitxer es troba convenientment inscrit en el Registre General de l’APD i sobre ell s’apliquen les mesures tècniques, legals i organitzatives establertes en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal per evitar qualsevol accés, alteració, pèrdua o tractament no autoritzats.

Té vostè. Dret a accedir a l’anomenat fitxer per consultar les seves dades, rectificar-les o cancel·lar-les, així com a oposar-se a tot tractament respecte dels mateixos, amb les excepcions i límits establerts en la legislació aplicable. En cas que desitgi exercir aquests drets, dirigeixi al Titular una sol·licitud signada, acompanyant fotocòpia del seu DNI o document equivalent. Al lloc web de l’APD té a la seva disposició models de formularis i més informació al respecte.


IV. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Els continguts d’aquest lloc web s’ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa pel que el Titular s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar de l’ús o aplicació de la informació d’aquesta web fora dels seus propòsits.

Els enllaços (hipervincles) o continguts de tercers que apareixen en aquesta web es faciliten amb la finalitat d’ampliar la informació o indicar un altre punt de vista. La seva inclusió no implica l’acceptació d’aquests continguts, ni l’associació del Titular amb els responsables d’aquestes pàgines web, de manera que rebutja tota responsabilitat en relació amb els mateixos, així com pels danys que poguessin causar-se per qualsevol motiu en el seu sistema informàtic (equip i aplicacions), documents o fitxers. El Titular només podrà ser responsable per aquests continguts conforme al que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en cas que, havent tingut coneixement efectiu de la seva il·licitud o que lesiona els béns o interessos d’un tercer, no suprimeixi o inutilitzi l’enllaç als mateixos.

El Titular no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d’aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per fallades degudes al servidor que allotja els continguts o d’altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que es derivin de causes que escapin al seu control, pel que s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos.

El Titular no es fa responsable de les fallades, errors o danys, directes o indirectes, que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, que siguin causats o es derivin de la capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o de la presència d’un virus o qualsevol altra aplicació informàtica perjudicial en l’ordinador que sigui utilitzat per la connexió als continguts del web, de la qualitat de la seva connexió o accés a Internet, per un mal funcionament del seu navegador, o per l’ús d’aplicacions informàtiques les versions no actualitzades o no s’obtingui la corresponent llicència d’usuari.


V. MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS

El Titular es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta, així com de les presents Condicions d’Ús.


VI. LLEI APLICABLE I FÒRUM

Les qüestions relacionades amb l’ús d’aquesta web o els seus continguts es regiran i seran interpretades conforme a les presents Condicions d’Ús i la legislació espanyola, sotmetent-se les parts, salvo en els casos en què no estigui legalment permès, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Granada (Espanya) per a la resolució dels conflictes de la seva utilització d’aquesta web, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre’ls.

Madrid, desembre 2015

Informació facilitada en compliment amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.Si continuas utilizando este sitio, aceptas el uso de las cookies. Más información

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.

Cerrar

Botigues